TYÖYHTEISÖN KONSULTOINTI

Riitautuneen tilanteen neuvottelu- ja sovittelutaidot

Työelämän arjessa syntyy ristiriitoja – se on aivan normaalia, kun yhdessä tehdään tavoitteellisesti töitä. Tärkeintä on, että ryhmä oppii itse ratkomaan ristiriidat ja pääsemään eteenpäin ongelmatilanteissa. 

Rakentava ristiriitojen kohtaaminen on taito, joka on jokaisen opittavissa. Kokeneen valmentajan tuella omien taitojen vahvistuminen ja uuden oivaltaminen on jopa hauskaa. 

Valmennuksessa saat teoreettista taustietoa siitä mitä konfliktitilanteissa tapahtuu ilmiötasolla ja mihin psykologisiin periaatteisin tekniikat perustuvat. Valmennuksen painopiste harjoittelussa, jotta taidot ovat heti sovellettavissa arkeen.  

Valmennus on suunnattu ristiriitoja ja vaativia neuvottelutilanteita työssään kohtaaville avainhenkilöille (esim. esihenkilöt, asiantuntijatiimit työsuojeluvaltuutetut ja luottamushenkilöt). 

Kouluttajina toimii kaksi kokenutta työelämävalmentajaa:

Työyhteisövalmentaja, työyhteisösovittelija Saara Remes ja Viestinnänvalmentaja, työyhteisösovittelija Perttu Laaksonen