TYÖYHTEISÖN KONSULTOINTI

Vuorovaikutus työyhteisössä – sisäinen viestintä

Sisäisen viestinnän onnistuminen näkyy koko organisaation toiminnassa. Kun sisäinen viestintä on hoidettu hyvin, työntekijät ovat motivoituneita, sitoutuneita ja työskentely on tehokasta.

Tämä sisäisen viestinnän valmennus sopii työyhteisöille, jotka ovat havahtuneet pohtimaan viestin kulkua organisaationsa sisällä. Valmennuksessamme kartoitetaan yhteisön sisäinen viestintä, avataan pullonkaulat ja toiminnasta tehdään suunnitelmallista sekä tiedostettua. Valmennus toteutetaan työpajatyöskentelynä, joka perustuu organisaation todelliseen tilanteeseen, johon organisaation omat jäsenet etsivät resurssi- ja tarvelähtöisiä ratkaisuja kouluttajamme avulla.