TYÖYHTEISÖN KONSULTOINTI

Vuorovaikutus virtuaalisesti

Kun kasvokkainen viestintä muuttuu virtuaaliseksi, vuorovaikutus usein vähenee. Virtuaaliset tapaamiset muuttuvat helposti vetäjän yksinpuheluiksi ja osallistujat passiivisiksi. Tilaisuuden vetäjät ovat harmissaan, kun eivät saa ihmisiä osallistumaan, osallistujien keskittyminen herpaantuu ja tapahtumassa on tylsää. Konsultit ovat tarjonneet tukun erilaisia teknisiä aktivointikeinoja, mutta tärkein jää usein hyödyntämättä: spontaani, dialoginen puhuminen!

Tässä sparrauksessa keskitymme olennaisimpaan eli sujuvan keskustelun ylläpitäminen virtuaalisissa tapaamisissa. Teemme tätä kokemuksella: olemme kouluttaneet työyhteisöjen virtuaalitapaamisia jo 10 vuoden ajan!