TYÖYHTEISÖN KONSULTOINTI

Työyhteisö­sovittelu

Ongelmat kuuluvat normaaliin työelämään, mutta jos niitä ei saada ratkaistua, ne voivat muuttua työtä vaikeuttaviksi konflikteiksi tai jopa lamauttaviksi kriiseiksi. Riidan sovittelu on aina tilannekohtaista, mutta tavoite on ratkaista konflikti tai luoda toimintaedellytyksiä jatkossa ainakin kohtuulliselle yhteistyölle.

Työyhteisösovittelussa sovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan toimii sovinnon mahdollistajana. Hän ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset löytävät itse ratkaisun. Sovittelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi.

Sovitteluprosessin aikana ihmisille avautuu uusia näkökulmia ja sitä kautta lisääntyy eri osapuolten ymmärrys toisen tilanteesta. Sovittelu on siihen osallistuville henkilöille vahva oppimisprosessi. 

Yleensä sovitteluprosessissa saadaan keskustelujen kautta aikaan sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat. Olemme olleet todistamassa monien työyhteisöjen tasapainottumisen sovittelun kautta.